Intoxicaties bij kleine huisdieren

 Intoxicaties bij kleine huisdieren

Rattengif

Rattengif intoxicatie is jammer genoeg een nog zeer vaak voorkomende vergiftiging bij kleine huisdieren. Door het lokaas, aanwezig in rattengif, zijn vooral honden verzot hierop. Het is daarom uiterst belangrijk dat je het  op een zeer veilige plek legt, ver buiten het bereik van je hond!
Aangezien de rattenpopulatie resistent geworden is aan oudere producten, zijn de nieuwere producten nog sterker en gevaarlijker geworden.                                                                                         

De producten veroorzaken een tekort aan vitamine K bij onze huisdieren. Vitamine K is een belangrijke factor bij de bloedstolling. Honden en katten beschikken echter over een reserve van dit vitamine waardoor ziekteverschijnselen pas optreden na 3 tot 5 dagen. Symptomen gezien na vergiftiging zijn depressie, zwakte, bloeduitstortingen op de buik, (bloed)hoesten, blijven bloeden uit injectieplaatsen…

Aangezien het om erg agressieve producten gaat is maaglediging de beste behandeling. Dit dient echter binnen 2u na inname te gebeuren. De verdere behandeling bestaat uit het toedienen van vitamine K, dit gedurende minstens 4 weken. In ernstige gevallen is toediening van plasma of bloedtransfusie noodzakelijk.

Antivries

Ethyleenglycol is een kleurloze, reukloze en zoet smakende vloeistof beter gekend als antivriesmiddel voor de wagen. Door zijn zoete smaak kan het makkelijk opgenomen worden door onze honden. Ongeveer 70-75% van de honden sterven na opname ervan.
Ethyleenglycol wordt in het lichaam omgezet tot een zeer toxische stof. De intoxicatie verloopt in verschillende fasen: de eerste fase duurt enkele uren en geeft vooral sufheid en coördinatiestoornissen. Na 1 tot 3 dagen kunnen vervolgens volgende symptomen optreden: braken, veel drinken en plassen, onderkoeling en acuut nierfalen.
Er bestaan geneesmiddelen om onze huisdieren mee te behandelen. Prognose is echter zeer slecht wanneer de hond reeds nierfalen vertoont.

Chocolade en druiven

De meest voorkomende intoxicatie is chocolade vergiftiging bij de hond. Vooral fondant chocolade bevat stoffen zoals caffeïne en theobromine. Deze producten hebben een invloed op het centrale zenuwstelsel, de hartspier en de gladde spiervezels. Voor een hond van 10kg is 60g pure chocolade reeds dodelijk!

Na opname van chocolade kan de hond na 2-4u volgende symptomen vertonen: braken, diarree, koorts, verhoogde hartslag en ademhaling. Deze symptomen verergeren meestal binnen enkele uren. De honden kunnen hartritmestoornissen, coördinatiestoornissen en epilepsie krijgen. Uiteindelijk kan er sterfte optreden.

De behandeling is om de hond te laten braken binnen de 2u na inname. Dit kan gebeuren via een injectie. Achteraf wordt actieve kool toegediend om de opname van de giftige stoffen van chocolade te verminderen.

Inname van druiven kan bij sommige honden eveneens ernstige gevolgen hebben. Druiven kunnen namelijk nierschade veroorzaken bij ons huisdier. Hoewel er een zeer groot verschil in gevoeligheid is, kan voor sommige honden 20g druiven of 3 rozijnen reeds voldoende zijn om problemen te geven.
Symptomen zijn braken, diarree, algemene sufheid en zwakte, buikpijn en coördinatiestoornissen. Gezien het grote verschil in gevoeligheid tussen honden is aangeraden elke hond die druiven of rozijnen heeft gegeten te behandelen bij problemen.

Insecticiden en slakkenverdelgers

Producten zoals organofosfaat- en carbamaatesters zijn insecticiden die regelmatig gebruikt worden, ook voor moedwillige vergiftiging bij onze huisdieren. Beide stoffen werken in op spier- en zenuwcellen.

Binnen het uur na inname worden al symptomen gezien. Deze zijn de volgende: braken, diarree, speekselen, hogere traanproductie, urineren en ontlasten. Eveneens zien we spiertrillingen en epileptiforme aanvallen.

De prognose is sterk gereserveerd. De behandeling dient daarom zo snel mogelijk ingezet te worden.
In slakkenverdelgers zit het product metaldehyde dat voor problemen kan zorgen bij huisdieren. Een hond van 20kg vertoont symptomen bij opname van 40g korreltjes van het gif. Het is nog erger als men het gif inademt .

Binnen het uur na opname kunnen we volgende symptomen zien: epilepsie, koorts en ademhalingsproblemen.
Het toedienen van melk zou verdere opname van het gif kunnen verminderen.

Bron: European Veterinary Magazine: Dierenarstenwereld, mei 2012

Alle nieuws